DPO ( Data Protection Officer)

Wat is de rol van de Data Protection Officer

Bedrijven / Organisaties / vereningingen stellen alles in het werk om zich in regel te stellen met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die door de Europese Unie werd ingevoerd. 

Deze verordening verplicht bedrijven om iemand aan te duiden die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming (DPO).  

Wat zijn de taken van de DPO?

Hoewel artikel 37 van GDPR de formele identificatie van een verantwoordelijke voor gegevensbeschermingskwesties oplegt, biedt de tekst geen volledige beschrijving van de functie, enkel de minimale vereisten.

De DPO is de rechterhand van de directie maar ook het officiële contactpunt tussen het bedrijf en de bevoegde autoriteiten – en vanaf 25 mei zal dat de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn.  

De verantwoordelijkheden van de DPO zijn vrij ruim.

Op basis van de GDPR worden volgende taken aan de DPO toebedeeld:

 1. de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
 1. toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;
 1. desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35;
 1. met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
 1. optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 bedoelde voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.

Bij de uitvoering van deze taken houdt de functionaris voor gegevensbescherming naar behoren rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.

 

Wenst u graag een intekend gesprek over deze materie, aazel niet om ons te contacteren.

 

We maken gebruik van een zeer gebruiksvriendelijk GDPR software, die zowel geschikt is voor zowel DPO's als voor organisaties.

De software stelt u in staat om een volledige inventarisatie uit te voeren en de basisdocumenten (privacyverklaring, register van verwerkingsactiviteiten en de procedure bij datalekken) automatisch te genereren.

VOORDELEN:

 • Klant heeft toegang tot eigen privacy administratie
 • Klanten ervaren hoog service niveau

CLOUD - PLATFORM:

 • Klant en DPO partner werken real-time in de zelfde omgeving
 • Ontwikkeld op basis van de laatste technoligieën:

- zeer snel

- End-to end encryptie

-Opslag binnen de EU

 • Intuïtief in gebruik
 • Voor-gedefinieerde documenten templates

- Worden samengevoegd met klant specifiieke privacy data

- DPO partners maken eigen templates

 • Gebruik van templates
 • Online commuity en vendor support

 

Jaarlijkse licentiekost 

€ 199 excl. BTW

 

Related Articles

Wat is Webcare ?

Resposive website

E-commerce

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla template by Ltheme